MARIPOSITA VOL.2 2022
4月20日 19:00 – 23:59
Shinagawa City,
Kamiosaki, Shinagawa City, Tokyo 141-0021, Japón